Ποιοι/ες Είμαστε

H Εταιρεία Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑΚΑΠΠ) συνιστά μια πρωτοβουλία αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό:

1) Να αποτελέσει ένα χώρο επικοινωνίας για τους απόφοιτους του Τμήματος.

2) Να εργαστεί για τη διάδοση του επιστημονικού αντικειμένου της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και την προώθηση της ανθρωπολογικής γνώσης, έρευνας και δεοντολογίας στην Ελλάδα.

3) Να προασπίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κοινωνικών ανθρωπολόγων και να προάγει τις εφαρμογές της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας καθώς και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

Η ΕΑΚΑΠΠ έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασίζεται στη συλλογική και εθελοντική δραστηριοποίηση των μελών της, τα οποία καλεί να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας που έχει συστήσει για να προάγουν τους στόχους της Εταιρείας.

Η έδρα της είναι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα.

Comments are closed