Εγγραφή μέλους

Προϋποθέσεις εγγραφής

Μέλη μπορούν να εγγραφούν:

1. Ως τακτικά μέλη, με αίτησή τους προς το Δ.Σ. του σωματείου και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που λειτούργησε από το 1990 ως το 2004 (ΦΕΚ 166, τεύχος 1, 16 Ιουνίου 1989 – ΠΔ. 377 και ΦΕΚ 118, τεύχος 1, 29 Ιουλίου 1991 – ΠΔ. 329), καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που δημιουργήθηκε έπειτα από κατάτμηση του ανωτέρω Τμήματος το 2004 (ΦΕΚ 74, τεύχος 1, 4 Μαρτίου 2004), οι απόφοιτοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ίδιου ως άνω Τμήματος (ΦΕΚ 1777, τεύχος 2, 31 Δεκεμβρίου 2001) και ΦΕΚ 262, τεύχος 2, 1 Μαρτίου 2006) και οι διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες του ιδίου ως άνω Τμήματος.

2. Ως επικουρικά μέλη, με αίτησή τους προς το Δ.Σ. του σωματείου και αντίγραφο πιστοποιητικού φοίτησης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην ΕΑΚΑΠΠ

Τακτικά μέλη:

1.Αίτηση εγγραφής
2.Αντίγραφο πτυχίου
3.Εγγραφή (10 ευρώ) και συνδρομή τρέχοντος έτους (10 ευρώ για εργαζόμενους και 5 ευρώ για φοιτητές, μερικώς απασχολούμενους και ανέργους).

Επικουρικά μέλη:

1.Αίτηση εγγραφής
2.Αντίγραφο πιστοποιητικού φοίτησης

*Τα επικουρικά μέλη, γίνονται τακτικά, με την κατάθεση αντίγραφου πτυχίου.

Διαδικασία εγγραφής

Τα δικαιολογητικά μπορεί:

να σταλούν ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση eakapp.anthropology@gmail.com και η πληρωμή της εγγραφής/συνδρομής να γίνει με κατάθεση στην

ALPHA BANK ( ΙΒΑΝ : GR28 0140 1490 1490 0232 0007 749)

να υποβληθούν στην υπεύθυνη για τις εγγραφές, Ευαγγελία Φλούδα (eva_._@hotmail.com) μαζί με τα χρήματα.

Ανανέωση της συνδρομής μέλους

Η ετήσια συνδρομή για το 2018 είναι 5 ευρώ για ανέργους/ες και εργαζόμενους/ες μερικής απασχόλησης και 10 ευρώ για εργαζόμενους/ες πλήρους απασχόλησης.

Η ΕΑΚΑΠΠ στηρίζεται στις συνδρομές των μελών της. Παρακαλούμε, μην ξεχνάτε την έγκαιρη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας.

Comments are closed