Σύντομη Ιστορία του Τμήματος

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο

  • Από τη δεκαετία 1970 διδάσκονται στο Πάντειο μαθήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Το 1985 δημιουργείται Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Μορφολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Το 1989 η Κοινωνική Ανθρωπολογία συνιστά Τομέα/Κατεύθυνση στο νέο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτικής του Παντείου
  • Το 1991 γίνεται Τομέας/Κατεύθυνση στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Το 2001 ξεκινά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, με τίτλο «Κοινωνική Μεταβολή: Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» και με δύο Κατευθύνσεις Κοινωνική Ανθρωπολογία και Κοινωνική Πολιτική
  • Το 2003 ιδρύεται αυτοδύναμο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Το 2006 θεσμοθετείται ΠΜΣ με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».

Comments are closed