Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – ARCH-3567 “Archival Research and Cultural Heritage”, «Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά», ΕΚΠΑ πηγή: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=864  

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ζητούνται άτομα για την διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των έργων. πηγή: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=858  

Συνεχίστε την ανάγνωση