Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού ως το πρώτο Επίτιμο Μέλος της ΕΑΚΑΠΠ

Στη Γενική Συνέλευση της ΕΑΚΑΠΠ που έγινε την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 το ΔΣ πρότεινε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού ως το πρώτο Επίτιμο Μέλος της ΕΑΚΑΠΠ. Εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό κείμενο.

Συνεχίστε την ανάγνωση