Τι είναι η Ανθρωπολογία

DSC03290_0Η επιστήμη της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καταγράφει και ερμηνεύει ζητήματα πολιτισμικής συγκρότησης και οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Η σημασία/προσφορά της συνίσταται στην ιδιαίτερη μεθοδολογία της αλλά και στο ίδιο το αντικείμενό της.

Συγκριμένα:

Α) Η έμφαση στη μελέτη των συμβολικών συστημάτων και δομών καθώς και των θεμάτων «ταυτότητας» και «ετερότητας» συγκροτεί την επιστήμη της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ως την κατεξοχήν επιστήμη του πολιτισμού.
Β) Βασικό της μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας αποτελεί η εθνογραφική μέθοδος, δηλαδή η μακροχρόνια συστηματική επιτόπια έρευνα μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η εκ του συστάδην και «από τα μέσα» «διάγνωση», διερεύνηση και κατανόηση κοινωνικών γεγονότων και τρόπων ζωής και σκέψης, όχι μόνο στο παρόν αλλά και σε ιστορική διάσταση.

Με τους παραπάνω τρόπους, η ανθρωπολογική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων και των αιτιών τους, που θα ήταν δύσκολο να διαγνωστούν χωρίς την εκ του σύνεγγυς μελέτη, οδηγώντας στην εύρεση λύσεων σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Έτσι, η ανθρωπολογική προσέγγιση και προβληματική μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο τοπικό και το εθνικό, το άτυπο με το θεσμικό, το εθνοτικό με το παγκόσμιο.

 FROM RUSSIA WITH LOVE 2009 291_0 IMG_6806_0

Comments are closed