ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «inFormal LTTC» ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ

Η Εταιρεία Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑΚΑΠΠ) είναι και πάλι εταίρος στο project με τίτλο «Integration of non-formal education approach to the formal education system for youth empowerment at local level» (inFormal LTTC) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

• Η πρώτη φάση του προγράμματος, θα ξεκινήσει με εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί, στις 29/06/2018 – 07/07/2018 στο Λουξεμβούργο.

• Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΠΠ και καθοδήγηση από τους εταίρους, να διεξάγουν μια δράση για νέους στην Ελλάδα (πχ σε φοιτητές ή εργαζόμενους σε ΜΚΟ) που να εμπεριέχει τη μεθοδολογία ή τα εργαλεία της μη τυπικής εκπαίδευσης.

• Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δράση αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει σεμινάριο (στο οποίο θα παρουσιαστούν και οι πρακτικές δράσης της ενδιάμεσης φάσης του εγχειρήματος) και θα πραγματοποιηθεί 27/10 – 4/11/2018 στην πόλη Tsaghkadzor, της Αρμενίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εμψυχωτές ομάδων που εργάζονται με τους νέους, σε εκπαιδευτές που προέρχονται από την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση (εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικοί, από την δημόσια ή την άτυπη εκπαίδευση), σε ανθρωπολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνικούς επιστήμονες και σε εργαζόμενους σε ΜΚΟ.

Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος στο CALL_FOR_PARTICIPANTS _Informal(1).

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής της αίτησης :  Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/m2jLowmaQUgAvAqx2

Οι προσφερόμενες θέσεις για την Ελλάδα είναι 2.

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε τακτικά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΑΚΑΠΠ. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή φοιτητών σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάλυψη των θέσεων. Αίτηση συμμετοχής δύναται να στείλουν και απόφοιτοι / φοιτητές του Τμήματος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου που δεν είναι μέλη της ΕΑΚΑΠΠ με προϋπόθεση την έγκαιρη εγγραφή τους σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το Δ/Σ της ΕΑΚΑΠΠ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος έχουν την ευθύνη για την επιλογή των συμμετεχόντων  βάσει των κριτηρίων των διοργανωτών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται να υπάρξει και τηλεφωνική συνέντευξη.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά και τις τρεις φάσεις του προγράμματος, που σημαίνει ότι σε περίπτωση ακύρωσης δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση προτού προηγηθεί επικοινωνία με τους επιλαχόντες της παρούσας.

Οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στο project είναι υπεύθυνοι:

  • Να συμπληρώσουν εμπρόθεσμα την φόρμα συμμετοχής των διοργανωτών
  • Να διασφαλίσουν την δυνατότητα λήψης άδειας από την εργασία τους κατά τις μέρες της κινητικότητας στο εξωτερικό.
  • Για την έγκαιρη αγορά των αεροπορικών τους εισιτηρίων.
  • Να ενημερώνουν για σημαντικά ζητήματα και να συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΠΠ όπως και με τους συντονιστές του project σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Τα έξοδα διαμονής κ’ διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ τα έξοδα ταξιδιού για το Λουξεμβούργο καλύπτονται μέχρι και το ποσό των 275 ευρώ/ άτομο.

 

 

Comments are closed