Πρόγραμμα Erasmus+ «GENDERED» Ολοκλήρωση του πρώτου μέρους

Gendered_11 (7)

Η ΕΑΚΑΠΠ είναι εταίρος στο πρόγραμμα του Erasmus+ «GENDERED – Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε Οργανισμούς νεολαίας και κοινωνικά προγράμματα». Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος GENDERED (Gather – Explore – Nurture – Deconstruct – Experiment – Raise awareness – Empower – Disseminate) είναι η Γαλλική οργάνωση ParticipAction.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Μάιο του 2017 και υλοποιείται σε 3 φάσεις:

1. Ένα Εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι της ΕΑΚΑΠΠ και έλαβε χώρα στο Marines της Γαλλίας, από 30 Οκτωβρίου 2016 έως 7 Νοεμβρίου 2016, με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από Οργανισμούς Νεολαίας της Αρμενίας, Γεωργίας, Τσετσενία, Αλβανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Ελλάδας. Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν η διερεύνηση και αποδόμηση στερεοτυπικών αναπαραστάσεων του φύλου μέσω δραστηριοτήτων βιωματικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και η ανταλλαγή εμπειριών, θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων που θα θέτουν στο επίκεντρο την έμφυλη διάσταση.

2. Μία εξάμηνη περίοδος υλοποίησης project εστιασμένων στην ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε δράσεις των συνεργαζόμενων φορέων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων-ουσών του σεμιναρίου. Ο στόχος είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των μελών του εκάστοτε φορέα και της τοπικής κοινωνίας, όσο και η ενδυνάμωση των μελών προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητες που θα στοχεύουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

3. Ένα Σεμινάριο αξιολόγηση προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Marines της Γαλλίας, 5-13 Μαΐου 2017, με αντικείμενο την αξιολόγηση της εξάμηνης φάσης υλοποίησης δράσεων, το μοίρασμα εμπειριών και των αποτελεσμάτων αυτών των δράσεων με συνεργαζόμενους φορείς στο Παρίσι που υλοποιούν προγράμματα με επίκεντρο το φύλο, καθώς και διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων.

Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 7 ημέρες (31/10-6/11/16, 9.30πμ.-19.00μμ.) και πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή, πόλη στα προάστια του Παρισιού, το Marines.

Στην παρούσα γίνονται οι προετοιμασίες για την πρακτική φάση του προγράμματος όπου οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκομισθήκαν κατά την διάρκεια του training, στο πλαίσιο των δράσεων του φορέα και περιλαμβάνουν την υλοποίηση των εξής δράσεων:
1. Street hip-hop dance event και προβολή της ταινίας της Ναταλίας Κουτσούγερα
2. Εργαστήριο «Θέατρο του Καταπιεσμένου».

Το Σεμινάριο αξιολόγησης προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στο Marines της Γαλλίας, 5-13 Μαΐου 2017

Περισσότερες φωτογραφίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/

Comments are closed