ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «inFormal LTTC» Ολοκλήρωση του πρώτου μέρους

Ολοκληρώθηκε  πρώτη φάση του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Integration of non-formal education approach to the formal education system for youth empowerment at local level» (inFormal LTTC) στο οποίο η Εταιρεία Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑΚΑΠΠ) είναι εταίρος.

13681042_1161257083932183_6658322322637098473_n

Συγκεκριμένα δύο εκπρόσωποι της ΕΑΚΑΠΠ συμμετείχαν στις εργασίες του πρώτου training που πραγματοποιήθηκε 24/07/2016 – 01/08/2016 στη πόλη Rostov the Great, της Ρωσίας. Συνολικά συμμετείχαν 30 άτομα από Ρωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ουγγαρία, Σκόπια, Γερμανία, Πολωνία, Πορτογαλία. Πρόκειται για training of trainers, πάνω στα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης.

Η πρώτη μέρα των εργασιών ήταν αφιερωμένη στην μάθηση και στα μοντέλα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Μεταξύ άλλων δόθηκε έμφαση στο προσωπικό ημερολόγιο μάθησης του trainer και τη σημασία της συζήτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τον learning partner. Το βράδυ της ίδιας μέρας οι συμμετάσχοντες παρουσίασαν τους φορείς που εκπροσωπούσαν στο πλαίσιο ενός “NGO fair”.

Η δεύτερη μέρα των εργασιών, ξεκίνησε με παρουσίαση και δοκιμή μεθόδων και εργαλειών της βιωματικής μάθησης και στρατηγικών επικοινωνίας. Δόθηκε έμφαση στις τεχνικές ενθάρρυνσης της ενεργής συμμετοχής. Ακολούθησε πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στις συμμετέχουσες χώρες.

Την τρίτη μέρα οι συμμετάσχοντες ξεναγήθηκαν στο Κρεμλίνο και το μουσείο του Ροστόβ. Παράλληλα χωρίστηκαν σε μεικτές ομάδες των 5 ατόμων και η κάθε ομάδα κλήθηκε να προετοιμάσει το δικό της σεμινάριο μη τυπικής μάθησης. Κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας, δόθηκαν οδηγίες ποιοτικού σχεδιασμού.

Την τέταρτη μέρα οι ομάδες των συμμετεχόντων υλοποίησαν τα σεμινάρια που προετοίμασαν και παράλληλα παρακολούθησαν τα σεμινάρια των υπολοίπων ομάδων.

Την επόμενη μέρα έγινε αξιολόγηση των σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν και δόθηκε μεγάλη έμφαση στις τεχνικές αξιολόγησης. Στη συνέχεια οι συμμετάσχοντες έπρεπε να συζητήσουν και να προετοιμάσουν τα σεμινάρια της επόμενης μέρας αφού βελτιώσουν ή/και αλλάξουν εκείνα που προηγήθηκαν.

Την έκτη μέρα υλοποιήθηκαν τα σεμινάρια για δεύτερη φορά.

Την τελευταία μέρα έγινε αξιολόγηση του προγράμματος και συζητήθηκαν οι τεχνικές και τα μαθησιακά αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί.

Στην παρούσα γίνονται οι προετοιμασίες για την πρακτική φάση του προγράμματος όπου οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκομισθήκαν κατά την διάρκεια του training, στο πλαίσιο των δράσεων του φορέα. Η ΕΑΚΑΠΠ θα υλοποιήσει δύο σεμινάρια πάνω στην θεματική των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τα οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Περισσότερες φωτογραφίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/

Comments are closed