Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτισμικών μεσολαβητών

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στo πλαίσιo του προγράμματος: “Fighting the Refugee Crisis in Athens” καλεί 20 νέους και νέες να εκφράσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτισμικών μεσολαβητών πληροφόρησης και υποστήριξης για πληθυσμούς και άτομα Αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Στo πλαίσιo της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ασύλου και προστασίας, στην παροχή άμεσης κοινωνικής προσέγγισης και υποστήριξης σε νεοαφιχθέντα και μη πρόσωπα προσφυγικού προφίλ , και σε δεξιότητες επικοινωνίας, ακρόασης, κατανόησης και σχετίζεσθαι. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που στηρίζει και ενθαρρύνει την συμμετοχή, την βιωματική προσέγγιση και εμπειρία, και αξιοποιεί τη συστημική δυναμική. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 7 βδομάδες και οι ώρες εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 110 με επιπλέον πρακτική άσκηση στους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ευαισθητοποιημένης, εκπαιδευμένης ομάδας ατόμων που θα μπορεί να παρέχουν στην μητρική γλώσσα του /της εξυπηρετούμενου/ης πληροφόρηση, ενημέρωση, κοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση στην διαδικασία της υποδοχής και της ένταξης τους στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι/ες είναι :

• Νέοι και νέες 20-35 ετών.

• Με τουλάχιστο 5ετή παραμονή στην Ελλάδα

• Με καλό επίπεδο κατανόησης, γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας , γνώση η οποία θα ήταν καλό να συνοδεύεται από τίτλους πιστοποίησης ελληνομάθειας ή απολυτήριο γυμνασίου/ λυκείου.

• Απαραίτητα μια από τις ακόλουθες μητρικές γλώσσες :

Αμαρίνια

Αραβικά

Γαλλικά

Νταρί

Ουρντού

Τιγκρίνια

Φαρσί

• Προηγούμενη εμπειρία σε επαγγελματικό ή εθελοντικό επίπεδο στην υποστήριξη προσφυγικών πληθυσμών

Για την συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο arsisathina@gmail.com ή στο φαξ: 210-8259880 ή ιδιοχείρως στην διεύθυνση Μαυρομματαίων 43, Αθήνα 1ος όροφος με θέμα : Αίτηση υποψηφιότητας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Πολιτισμικών μεσολαβητών πληροφόρησης και υποστήριξης.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 20 /12/2015.

 

Το Πρόγραμμα Fighting the refugee crisis in Athens, υλοποιείται από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ, την PRAKSIS, το Dynamo International, το Φάρο, την Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία «Γέφυρες» και την Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδας, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης του Solidarity Now.

Comments are closed