Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Επιστημών (30 Γεν. καταληκτική ημερομηνία)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών
23 Δεκ 2014
Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση, Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», με Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επιχειρεί να ιδρύσει ένα Δίκτυο επαγγελματιών, που θα ορίζονται ως επίτροποι των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Το Δίκτυο θα δραστηριοποιείται σε σημεία τα οποία τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στις αφίξεις μεταναστευτικών ροών, όπως και στα σημεία που λειτουργούν ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
Απαιτούμενα προσόντα:
Ηλικία 27+
Μόνιμη κατοικία την Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Πάτρα, Σάμο, Χίο, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο
Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου αυτό απαιτείται)
Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντικείμενο σχετικό με παιδιά ή ευάλωτες ομάδες
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσης ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
Επιθυμητά προσόντα:
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση του αντικειμένου ασύλου και μετανάστευσης
Δίπλωμα οδήγησης
Το αντικείμενο των Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων θα είναι η προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και η εξασφάλιση των βασικών τους αναγκών. Ο απώτερος στόχος είναι τα παιδιά αυτά να έχουν την «πολυτέλεια» της προσωπικής φροντίδας στην παιδική τους ηλικία, η οποία θα επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή τους.
Αποστολή βιογραφικού (συνοδευόμενου από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος): στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες:
στο site της ΜΕΤΑδρασης http://www.metadrasi.org/newsentry/entry74
στα τηλέφωνα 210 5201792 και 210 5147424
στο site της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για περαιτέρω ενημέρωση για τα ασυνόδευτα ανήλικα http://www.unhcr.gr/prostasia/paidia.html

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία για την κάλυψη των θέσεων Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών

Λόγω του μεγάλου αριθμού βιογραφικών τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την κάλυψη των θέσεων Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενων από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2015.

– See more at: http://www.anthropology.gr/el/node/311#sthash.7cizMGiA.dpuf

Comments are closed