Προσκλήσεις εγγραφής στο Μητρώο του ΕΚΚΕ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Πρόσκληση υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Πρόσκληση υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Συνεντευκτών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

πηγή: http://www.ekke.gr/announcements.php?id=314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed