Υποτροφίες για διδακτορικό από Πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ

Το Συμβούλιο Έρευνας και Υποτροφιών του Χονγκ Κονγκ της Κίνας ανακοίνωσε χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τριετούς διάρκειας από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα σε αλλοδαπούς σπουδαστές, μεταξύ αυτών και σε Έλληνες. Προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων είναι η 1η Δεκεμβρίου 2014. Τα 8 πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Hong Kong PhD Fellowship Scheme» είναι: City University of Hong Kong Hong Kong Baptist University Lingnan University The Chinese University of Hong Kong The Hong Kong Institute of Education The Hong Kong Polytechnic University The Hong Kong University of Science and Technology The University of Hong Kong Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική και θα πρέπει να είναι κάτοχοι: – GCE (3AL/2AL+2AS), – Διεθνούς Διπλώματος Baccalaureate, (από 4 και άνω) – SAT/AP (το αντίστοιχό τους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των υποψηφίων,) – εξαιρετικών επιδόσεων, – TOEFL, IELTS(επίπεδο 6.0) Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2015. Η υποτροφία ανέρχεται σε HK$ 20,000 (περίπου US$ 2,600) μηνιαίως, ενώ προβλέπεται ποσό εκ HK$ 10,000 (περίπου US$ 1,300) ετησίως για μετακινήσεις με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Για άμεση επαφή:HKPF@ugc.edu.hk. – See more at: http://www.anthropology.gr/el/node/267#sthash.WHfrPr7m.dpuf

Comments are closed