Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Υποτροφίες στην Γερμανία

Υποτροφίες

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος φορέας χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο των διεθνών ανταλλαγών φοιτητών και επιστημόνων. Από την ίδρυση της το 1925 έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1,5 εκατ. Γερμανούς και αλλοδαπούς φοιτητές και επιστήμονες.

Η DAAD χορήγησε το 2013 περισσότερες από 75.000 υποτροφίες. Για έλληνες φοιτητές και ερευνητές δόθηκαν υποτροφίες όλων των κατηγοριών, τόσο για μαθήματα γλώσσας σε νέους φοιτητές και υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, ειδικές υποτροφίες σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους, εκπαιδευτικά ταξίδια αλλά και πανεπιστημιακές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

H βάση δεδομένων της DAAD προσφέρει πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες που προσφέρονται στη Γερμανία (και πέραν της DAAD) και απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές, απόφοιτους και επιστήμονες.

Μέσω της μηχανής αναζήτησης Euraxess μπορείτε να αναζητήσετε επίσης υποτροφίες αποκλειστικά για έρευνα στη Γερμανία. Στην ενότητα «Έρευνα» έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για ερευνητικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν ως επί το πλείστον και υποτροφίες για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.

Περαιτέρω μηχανές αναζήτησης για υποτροφίες (στα Γερμανικά):

www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de

Μάθετε περισσότερα για:

Υποτροφίες για Φοιτητές
Υποτροφίες για Ερευνητές (PhD, PostDoc)
Υποτροφίες για Καθηγητές
Πανεπιστημιακές συνεργασίες
Άλλα προγράμματα

πηγή: http://www.daad.gr/gr/24925/index.html

 

Comments are closed