Συνέδριο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ…

Επιστημονικό Συνέδριο1
με θέμα:
«ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Δράσεις Επαγγελματικής Επανένταξης Ατόμων από Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απλή συμμετοχή στο συνέδριο ή
προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία (poster presentation)

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική
Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) διοργανώνει το επιστημονικό συνέδριο με θέμα:
«ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Δράσεις Επαγγελματικής Επανένταξης Ατόμων από Κοινωνικά
Ευάλωτες Ομάδες»,
το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 19-20 Ιουνίου 2014. Στόχος του συνεδρίου είναι να
αναπτυχθεί ένας διάλογος για τις θεσμικές αλλαγές που θα βοηθούσαν στη δημιουργία ενός
πιο ευνοϊκού κλίματος για την κοινωνική και επαγγελματική (επαν)-ένταξη ατόμων με
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:
Διεθνείς συμμετοχές
Προσκεκλημένες ομιλίες
Προσκεκλημένα συμπόσια
Προφορικές ανακοινώσεις
Αναρτημένες εργασίες (poster presentations)

Κεντρικός ομιλητής θα είναι o Prof. Bob Grove

Comments are closed