Εργαστήρια και Workshop από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Η ΠΕΨΑΕΕ διοργανώνει μια σειρά από εργαστήρια και workshop με θεματικές όπως
Εργαστήριο για Εθελοντές, Εργαστήριο για Στελέχη και Εργαζόμενους Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Συνεταιρισμών και Πρωτοβουλιών Αλληλεγγύης, Εργαστήριο με Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μέλη Κοινωνικών Συνεταιρισμών, Workshop με θέμα: «Τα μυστικά της αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας» στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΤοπΕΚΟ) της Α.Σ. «στη γραμμή των οριζόντων».
Όλες τις πληροφορίες θα τις δείτε στην ιστοσελίδα της ΠΕΨΑΕΕ http://www.pepsaee.gr/

Comments are closed