Μουσείο Μπενάκη, Ο Σουφισμός και ο Κόσμος του

Χρόνης Πεχλιβανίδης. Ένα ταξίδι στον κόσμο του Σουφισμού.

Ο ισλαμικός μυστικισμός ή σουφισμός αποτελεί ένα πνευματικό κίνημα που διαμορφώθηκε μέσα στο Ισλάμ. Ο σουφισμός είναι μια εσωτερική φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής και μια πνευματική πορεία προς τον θεό με κύριο σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την ένωση με τον θεό μέσω της αγάπης και της αφοσίωσης. Η εμπειρία αυτή δεν εκφράζεται με λόγια, αλλά βιώνεται με ιδιάζουσες μυστικές πρακτικές. Υπό την έννοια αυτή ο μυστικισμός είναι ένα εσωτερικό κίνημα που απαντά σε πολλές θρησκείες.

Η έκθεση προσδοκά να παρουσιάσει το μυστικισμό στις χώρες της Ανατολής, την ιστορία του και τις βασικές του έννοιες. Μυστικιστικές διδασκαλίες και πρακτικές εκτιμούνται σήμερα από πολυάριθμους μουσουλμάνους και υπάρχουν σουφικά τάγματα σε πολλές περιοχές του ισλαμικού κόσμου που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καταβολές, την ιστορική διαδρομή και τη γεωγραφική τους προέλευση.

Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και στη δεύτερη φωτογραφίες μνημείων που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου και μαρτυρούν την παρουσία σουφικών αδελφοτήτων στην Ελλάδα. Η τρίτη και κύρια ενότητα είναι ένα εικαστικό-οπτικό ταξίδι μέσα από σύντομες προβολές βίντεο του σκηνοθέτη Χρόνη Πεχλιβανίδη.

Επιμέλεια έκθεσης:

Μίνα Μωραΐτου, Υπεύθυνη Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης.

Κείμενα:

Αγγελική Ζιάκα (Επίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),

Μίνα Μωραΐτου,

Γεράσιμος Μακρής (Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου),

Χρόνης Πεχλιβανίδης

πηγή

Comments are closed