Διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ Ανθρωπολογίας, Πολιτικής Επιστήμης…

οι πολιτικές διαστάσεις των κοινωνικοπολιτισμικών φαινομένων.

Διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ Ανθρωπολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Βιβλιοκριτική του τόμου Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, επιμέλεια Κατερίνα Ροζάκου και Ελένη Γκαρά, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

Λεωνίδας Καρακατσάνης

Πηγή:http://www.chronosmag.eu/index.php/ss-839.html                               

Comments are closed