Εκδήλωση «Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020»

10/03/2014
Αθήνα
(Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας)

πηγή: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2014-03-10/index.html

Comments are closed