Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – ARCH-3567 “Archival Research and Cultural Heritage”, «Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά», ΕΚΠΑ

πηγή: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=864

 

Comments are closed