Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ζητούνται άτομα για την διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των έργων.

πηγή: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=858

 

Comments are closed