Ημερίδα: «Εθνογραφώντας την Κρίση, στην Κρίση»

Ημερίδα: «Εθνογραφώντας την Κρίση, στην Κρίση»

Ημερίδα
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014
10 π.μ. – 6 μ.μ., αίθουσα 112, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. (νέο κτήριο)

Εννοιολογήσεις και βιοπολιτικές
Δημήτρης Γκιντίδης, Ερευνητής,
Princeton University
«Για την ηθική οικονομία της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης: Αναμνήσεις ευημερίας και εννοιολογήσεις της
κρίσης στο ελληνικό τεχνοκρατικό πεδίο» (10 π.μ.)

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
ΠAMAK
«Γίγνεσθαι μειονότητα εν μέσω κρίσης: από την κα-
τάσταση του σοκ στις αντιστάσεις» (10.25 π.μ.)

Eρμηνείες και κινηματική δράση
Δημήτρης Δαλάκογλου, Λέκτορας,
University of Sussex
«“Rethink”, “Remap” and “Reactivate” Athens: Φα-
ντασιώσεις Λαϊκού καπιταλισμού και το μοτίβο της
επανάληψης στην Aθήνα της Κρίσης» (10.50 π.μ.)

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Επίκ. Καθηγήτρια,
Α.Π.Θ.
«Στην ατμόσφαιρα της κρίσης» (11.15 π.μ.)
Συζήτηση
Διάλλειμα

Πρακτικές Αλληλεγγύης
Θοδωρής Ρακόπουλος, Ερευνητής,
University of Pretoria
«Ο Παραγνωρισμένος Τρίτος Πόλος: Οικονομί-
ες Αλληλεγγύης στην Ελλάδα της Κρίσης»
(3 μ.μ.)

Γιώργος Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής,
ΠΑ.ΜΑΚ.
«Καταδικάζοντας τις πατάτες (απ’ όπου και αν
προέρχονται): Κοινωνικές συγκρούσεις, κοινω-
νικές μεταβολές και εθνογραφικές προτεραιότη-
τες» (3.25 μ.μ.)

Βασίλης Δαλκαβούκης, Επίκ. Καθηγητής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
«Βιώνοντας την κρίση στην ορεινή ύπαιθρο. Η
περίπτωση του Ζαγορίου» (3.50 μ.μ.)

Ρίτσα Δέλτσου, Επίκ. Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Ανατροπή, συναίνεση και κοινωνικά κινήματα:
Το ‘Θεσσαλονίκη Αλλιώς’ και το ταξίδι στη
Στουτγάρδη» (4.15 μ.μ.)

Συζήτηση
Κύκλος ανθρωπολογικών και λαογραφικών ομιλιών
ΑΠΘ — ΠAΜAK
Περίοδος ΣΤ΄ (2013-14)
http://seminarialak.wordpress.com

Comments are closed